Budaya-Korporat-Kkm-Mappdocx. Uploaded by. Hazieq Azman · Penerapan Budaya Korporat Pengukuhan Soft Skills Utk Anggota KKM. Home · budaya korporat kkm. budaya korporat kkm. Click the start the download. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. budaya korporat kkm. Mendapatkan Garis Panduan terkini dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatankuasa Budaya Korporat HPJ telah mula diwujudkan pada tahun

Author: Mujar Faejas
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 25 July 2011
Pages: 382
PDF File Size: 10.51 Mb
ePub File Size: 14.18 Mb
ISBN: 515-4-98347-538-8
Downloads: 52348
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shashicage

We are committed to receiving customers with warm and caring attitude. Indikator ini juga dipantau di Peringkat Kebangsaan. Pada tarikh 29 dan 30 September audit pematuhan telah dijalankan oleh auditor luaran dan sekali lagi Hospital Putrajaya telah berjaya melaluinya dengan cemerlang tanpa sebarang ketakakuran.

Ia merupakan aktiviti utama dalam pengurusan Quality Assurance. Kemaskini pada Senarai peserta yang memohon Sijil National Credentialing We are responsible for providing customer-friendly services.

Timbalan Wakil Pengurusan mewakili 4 bahagian iaitu kejururawatan, pengurusan, klinikal dan sokongan klinikal serta penyelenggaraan. Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Monday, 31 December Permohonan bagi memperbaharui Credentialing dan Privileging Peringkat Kebangsaan juga telah dijalankan bagi sijil yang sudah tamat tempoh 3 tahun. Sejak itu 18 kumpulan QA telah berjaya ditubuhkan.

Ia adalah salah satu faktor yang penting dalam pencapaian sesuatu organisasi. Naim dengan setiap ahli kumpulan projek QA telah dijalankan dari masa kesemasa. Melalui kaedah ini, statistik bilangan pengguna CPG dapat dikenalpasti. Jumlah aktiviti kualiti kian meningkat dari tahun ke tahun seperti di Jadual 1.

  KATHY SIERRA SCJP JAVA 5 PDF

budaya korporat kkm

Kerjasama pelanggan adalah dipohon untuk membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan Piagam ini dengan berkesan dengan: Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima. Key Performance Indicator KPI merupakan salah satu daripada pendekatan baru yang diterapkan dalam Program Quality AssuranceKKM di mana indikator dan piawai diperluaskan untuk mengukur dan memantau tahap kualiti beberapa aspek perkhidmatan termasuk aspek Non-Clinical seperti produktiviti dan pengurusan kewangan.

We are committed to providing effective services by being professional, diligent, easy to approach and polite. Tujuan mesyuarat adalah bagi menyemak projek-projek kajian QA yang sedang dijalankan. Ketua Audit Dalam bertanggungjawab memastikan audit dalaman dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun serta Pengawal Dokumen ditugaskan untuk mengawal segala dokumen dibawah sistem kualiti. We believe in delivering excellent service and are always ready to meet the expectations of the community.

Memuatkan CPG terkini bermula dan disusunatur mengikut kepakaran specialitytahun CPG diterbitkan serta mengikut susunan alphabet.

Pihak staf yang terlibat dalam aktiviti kualiti dikehendaki membuat laporan insiden yang berlaku bagi mengenalpasti kelemahan dan punca kejadian dalam sistem penjagaan kesihatan kepada pesakit. Sistem ini telah disediakan oleh Jabatan IT. Setiap jabatan atau unit perlu mewujudkan objektif kualiti masing-masing agar penganalisaan kepada perkhidmatan yang diberikan dapat dilakukan bagi membuktikan tahap kualiti yang ditetapkan telah dicapai dengan jayanya. Kursus ini memberi fokus kepada semua kategori jawatan.

We are committed to working as a team to ensure the services are always efficient, effective and productive. Tarikh Kemaskini Jumlah Pelawat: Diagnosis pra-pembedahan, penilaian dan resusitasi. Kebanyakkan pelanggan di Hospital Putrajaya adalah kakitangan kerajaan yang bekerja di Putrajaya.

Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia – Portal Home

Monday, December 31, We are dedicated to the taskCollaborate to strengthen productivity and improve efficiency. Tanggungjawab jawatankuasa ini memfokuskan kepada keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang berkerja.

  FRANCIS BLAIREAU FARCEUR PDF

Ianya merupakan pengiktirafan terhadap kelulusan dan latihan professional yang telah dilalui oleh seseorang pengamal perubatan.

Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi: Ia bertujuan untuk menerima aduan, penghargaan, dan cadangan pelanggan terhadap perkhidmatan di Hospital Putrajaya. We did what we plannedPromising you the highest level of professionalism in all matters of service delivery. We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel.

Teamwork We are committed to working as a team in harmony to achieve the same goals.

Selain itu, Kursus Audit Dalaman dan taklimat pencegahan serta penambahbaikan adalah dalam perancangan bagi memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti Hospital Putrajaya. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji: Kami warga Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi.

Budaya Korporat dan Nilai-nilai Murni merupakan satu budaya kerja cemerlang yang korrporat kepada semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia ke arah mencapai misi dan visi Kementerian.